Kunskap.

Kent Sperling, har dokumenterad utbildning från Hazelden i USA och Sverige och därtill en fortbildning. Jag har 29 års erfarenhet av arbete som alkohol och drogterapeut och har haft anställning på Nämndemansgården och Provita som behandlingschef, respektive föreståndare.
Vi är certifierade i enlighet med medlemskap FFMS Föreningen För Minnesotamodellen i Sverige.
Den personliga erfarenheten våra terapeuter har, skapar de förutsättningar som krävs och vi kan i och med detta guida patienterna på ett professionellt sätt. Erfarenheten av att vara nära problemet med alkohol och droger ger en stor kunskap av hur denna verklighet ser ut.
All personal hos Prolog har kvalificerad och professionell utbildning för den uppgift de ansvarar för. Ett nära samarbete med Polisen ger oss dessutom en ständig uppdatering på området narkotika i Sverige.